LAV TAŞININ İÇİNDE HANGİ ELEMENTLER VAR?

Lav Taşı yani bazaltik ponza,içinde bulunan elementler açısından bulunduğu bölgeye göre oransal manada farklılıklar gösterir.

Lav Taşı yani bazaltik ponza,içinde bulunan elementler açısından bulunduğu bölgeye göre oransal manada faklılıklar gösterir. 

Bu farklılıklarda kullanım alanlarına göre taşın kalitesini belirler.

Aşağıdaki tablo MANGAL VE IZGARALARDA kullanmak üzere satışa sunmuş olduğumuz  lav taşlarımızın, 5 ayrı bölgeden alınmış numunelerinin ortalama değerleridir

 

 Bazaltik ponza majör element analizi

SiO2         47,69  %
TiO2         1,85 %
Al2O3         18,33 %
Fe2O3         8,01 %
MnO         0,15 %
MgO         5,85 %
CaO         7,89 %
Na2O         5,64 %
K2O         3,63 %
P2O5         0,81 %
LOI          0,15 %
Toplam         100, ~ %