LAV TAŞI NEDİR?

Yer küremiz,

Yer küremiz,çeşitli katmanlardan oluşmuştur üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun altında yeralan manto tabakası ve onunda altında çekirdek ve iç çekirdek yer almaktadır.

(resim)

Manto tabakasının yer kabuğuna yaklaştığı noktalarda sıcaklığı 1000-1500 C derecedir yüksek basınç sebebi ile akışkan yapıda olmayan manto tabakası yeryüzünün çeşitli çatlak ve zayıf noktalarından yüzeye yaklaşır ve düşen basınç sebebiyle akışkan hale dönerek, magma adını alır.

Magma genellikle daha sonra bir yanardağ olacak yerin altında bir haznede birikir ve yer kabuğunun direncinin kırıldığı bir noktada 700-1300 C sıcaklıktaki magma yeryüzüne çıkar çıktığında, LAV adını alır. Magma yeryüzünde veya yerin içinde soğuyup katılaştığında volkanik kayaçları oluşturur.Bu kayaçlarda yer altında veya yer üstünde katılaşmasına göre iki gruba ayrılırlar.Yerüstünde taşlaşan grubta ponza, basalt,andezit,volkan camı yer alır.

Volkanik kayaçlardan ponza ise. içindeki major elementler ve fiziksel farklılıklardan ötürü asidik ve bazaltik olmak üzere ikiye ayrılırlar. Asidik ponzayı Nevşehir taşı, topuk taşi, kot beyazlatma taşı olarak pek çoğumuz hafif süngersi, beyaz gri rengiyle tanırız.

ASİDİK PONZA

(resim)

Bazaltik ponza ise kırmızı kahve siyah tonlarındaki rengi ,süngersi yapısı ile endüstiriyel mutfak ekipmanları üreticileri,akvaryum sektörü,tarımve dekorasyon uygulamaları ile uğraşanlar tarafından tanınmaktadır.

BAZİK PONZA

(resim)

Dünyadada Ülkemizdede LAV TAŞI (LAVA ROCK) ismi ile adlandırılan volkanik kayaç Bazaltik ponza dır.

Diger volkanik kayaçlarla birlikte en yakın gruptaki asidik ponzada ,lav taşının(Bazaltik Ponzanın) kullanıldığı alanlarda beklenilen yararları sunması amaçlı kullanılamazlar.

Bazaltik Ponzada kendi içinde kullanılacağı yere göre ,belli özellikleri bakımından sınıflandırılarak uygun alanlarda kullanılabilir.

Bu sebeplede kullanım alanına (pişirme ,toprak katkısı,akvaryum,dekorasyon) göre fiziksel ve kimyasal yapısı uygun olanlar gruplandırılarak kullanılır.

LAV TAŞI (BAZALTİK PONZA)

Çeşitli volkanik aktivitelere bağlı olarak,bazaltik karaktere sahip lavların, patlamanın oluşturduğu basıncın etkisiyle, çatlaklar boyunca sızması sonucu oluşan bazaltik-andezitik kompozisyona sahip, gözenekli, camsı volkanik bir kayaç türüdür., mineralojik ve petrografik yapısı nedeniyle, bazalt lavı da denilebilmektedir.

Lav taşı, demir ve magnezyum bakımından zengin, silis içeriği bakımından fakir,mafik lavların boşalımı esnasında,magmanın zamanla yüzeye doğru yaklaşması ve basınçta meydana gelen azalma nedeniyle, lavın içerisinde bulunan uçucu gazların ve çeşitli volkanik bileşenlerin

 

(resim)

 

bünyeyi terk ederek ortamdan uzaklaşması ve ani soğumaya bağlı olarak birbirlerinden bağımsız gözenekli,bir yapıda meydana gelmiştir.

Düzensiz şekilli ve farklı tane boyut dağılımlarına sahip kırıntılardan oluşmuş ve yüksek demir içeriğinden dolayı, koyu griden siyaha kadar değişen bir renk aralığına sahiptir. Özellikle oksidasyonun etkisiyle daha ziyade kırmızı,kahverengi ve siyah tonlarda görülebilmektedir.

LAV TAŞININ KULLANIM ALANLARI

Gaz süzücü ve ısıyı uzun süre muhafaza etme özelliği ile uygun çeşit ve kalitesini kullanmak şartı ile üzere LPG’li, LNG’li ve elektirikli mangal ve ızgaralarda kullanılmaktadır.

Bazaltik ponza yani lav taşı akvaryum sektöründe, filtrelerde süzme yapı elemanı olarak ,su yaşamına olumlu katkılarınndan ötürü akvaryum içinde işlevsel ve dekoratif olarak kullanılmaktadır.

Uygun kimyasal ve fiziksel özellikli cinsleri tarımda pek çok yararları sebebiyle kullanılır.

Eşsiz fiziksel görünümü ve özellikleri ile peyzaj uygulamalarında aranılan bir üründür.