Bazı üreticilerin ızgaralarında beyaz ponza kullanıyor, Bunlar lav taşı değilmi?

Beyaz ponza yani asidik ponza da volkanik kökenli bir taştır.

Bazaltik ponza ile aralarında pek çok fiziksel ve kimyasal farklar bulunmaktadır ve aynı amaçlı birbirlerinin yerine kullanılamazlar.

Bir örnek olarak mangal ve ızgaralarda kullanılan  lav taşı yani kahve kırmızı tonlarda olan bazaltik ponza içerdiği silis ,demir, aliminyum oksit gibi elementler bakımındanda fiziksel olarak ısı iletimi,ısı altında fiziksel kaybı,gözenek yapısı  ,basınca dayanımı,tozlaşmaması gibi farklar ve bu özellikleri taşıyan başka bir volkanik kayaç olmaması sebebiyle ızgaralarda kullanılmaktadır.

Izgaralarda kullanılmak üzere satılan veya üründe kullanılan beyaz ponzalar maalesef bir bilgi eksikliği sonucu dur .